Διαδικτυακός Σταθμός

Για ακρόαση του Διαδικτυακού Σταθμού επιλέξετε έναν από τους πιο κάτω συνδέσμους:

Σύνδεσμος 1 Διαδικτυακός Σταθμός
Σύνδεσμος 2:

Εναλλακτικά, όταν υπάρχει ζωντανή οπτικογράφηση μπορείτε να την παρακολουθήσετε από τη Σελίδα της Μονής στο Facebook