Η Άλωση της Κωνσταντινούπολης

Στις 29 Μαΐου του 1453 η Πόλις εάλω.